מסעדות מזרחיות (MAX בהצדעה)

קרוב טוב
טוב קרוב
באיזו אווירה?
מה מתאים לכיס?
איזה מטבח?
במקום חלב פרה?
לא הצלחנו לזהות את המיקום המדוייק שלך! כדי לקבל את התוצאות הרלוונטיות ביותר יש לאשר שירותי מיקום