מסעדות תימניות (כשר למהדרין)

קרוב טוב
טוב קרוב
אולי יעניין אותך?
באיזו אווירה?
מה מתאים לכיס?
תו שחשוב לך?
יש לך כרטיס מועדון?
האשראי שלך מעניק הנחות?
לא הצלחנו לזהות את המיקום המדוייק שלך! כדי לקבל את התוצאות הרלוונטיות ביותר יש לאשר שירותי מיקום